ZASADNICZE PODOBIEŃSTWA

Istnieją zasadnicze podobieństwa między obrazem przestępczości i   wymiaru sprawiedliwości, jaki ma większość społeczeństwa, a wyob­rażeniem przestępstwa i sądownictwa w programach telewizyjnych adresowanych do szerokiego audytorium. Programy te upowszech­niają uproszczony obraz charakterologiczny przestępcy i policjanta, a zagadnienia genezy i zapobiegania przestępczości przedstawiają jako kwestie nieskomplikowane, które można ukazać w sposób jedno­wymiarowy, bez uwzględniania przeciwstawnych argumentów.Poglądy średnich i wyższych warstw społecznych na politykę karną sprowadzają się do tego, że przestępczość winna być tępiona przez policję z całą bezwzględnością i surowo karana przez sądy, a sama kara w fazie jej wykonania winna być jeszcze bardziej dolegliwa dla skazanego [114, s. 73-74]. Telewizyjne programy adresowane do masowego widza, a więc o dużej oglądalności, nadawane o atrakcyj­nych porach (gdy większość widzów ma czas wolny), odznaczające się prostym i jasnym językiem, muszą się liczyć z tymi poglądami.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)