Z CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PUNKTU WIDZENIA

Oczywiście z chrześcijańskiego punktu widzenia również takie przedstawianie erotyzmu jest moralnie nie do zaakceptowania. Nasze społeczeństwo jednak nie opiera się już wyłącznie na wartościach chrześcijańskich, lecz ma charakter plurali­styczny. Obywatele nie będący chrześcijanami także mają prawo do własnych norm i wzorców.Sceny obrazujące zboczone, perwersyjne praktyki erotyczne mogą oczywiście w pojedynczych wypadkach prowokować agresywne, aspo­łeczne zachowania seksualne [42, s. 252-275]. Dotyczy to zwłaszcza j przedstawiania gwałtów, czynów nierządnych z dziećmi, kazirodztwa, ! ekstremalnych form sadyzmu i masochizmu, cierpień seksualnych i zależności seksualnej. Nie można wykluczyć, że wszystkie sceny, które degradują ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, poniżają ich ludzką godność i sprowadzają do roli obiektu seksualnego, mogą prowadzić odbiorców do dewiacji seksualnych.Jak wykazują badania, pornografia nacechowana agresją wywołu- je przemoc w stosunku do kobiet [192, 279].

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)