WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Istnieje także możliwość wykorzystania informacji na temat prze­stępczości przeciwko szczególnie ważnym członkom społeczeństwa, np. politykom czy menedżerom gospodarczym. Czy i w jakim zakresie zezwala się na to, zależy od poglądów panujących w danym społeczeń­stwie. Kryminolodzy twierdzą np. [214, s. 157], że odkrycie 17 czerwca 1972 r. włamania do ówczesnej kwatery głównej Partii Demokratycz­nej w Waszyngtonie i ujawnienie prób zatuszowania czy ukrycia tego przez prezydenta Richarda Nixona nie byłoby możliwe w Wielkiej Brytanii z powodu odmiennych poglądów społecznych. W Zjed­noczonym Królestwie istnieje także o wiele szersza ochrona sądowa dóbr osobistych, co pozwala już na samym wstępie skutecznie zablokować każdą kampanię prasową skierowaną przeciw rządowi czy przeciw któremuś z członków urzędującego gabinetu. Kampanie tego typu mogą być wymierzone w polityków, którzy z jakichś względów nie są łubiani przez przedstawicieli środków masowego przekazu. Pogrąża się ich publikując wzmianki o przestępstwach, których mieli się rzekomo dopuścić.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)