WOLNOŚĆ PRASY

Mass media są we współczesnych społeczeństwach zachodnich tak potężne, że z powodu owych wymyślonych przestępstw może dojść do kryzysu rządowego czy nawet do samobójstw polityków. Wolność prasy musi być wszakże szczególnie chroniona, a politycy powinni się liczyć z próbami formułowania zarzutów pod ich adresem ze strony dziennikarzy. Wstępują oni bowiem dobrowolnie w szranki walki poli­tycznej, muszą zatem mieć mocne nerwy, zachowywać spokój i zimną krew oraz w razie potrzeby używać swoich wpływów politycznych.Nie tylko policja usiłuje posłużyć się środkami masowego przekazu w wypełnianiu swoich zadań formalnej kontroli społecznej. Także przestępcy próbują wykorzystać je dla swoich celów. Nie może się to jednak udać kryminalistom w tradycyjnym pojęciu. Ci bowiem nie mogą liczyć na żadne zrozumienie swego postępowania ze strony społeczeństwa.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)