WOBEC PROBLEMÓW PRZESTĘPCZOŚCI

Terroryści podsuwają środkom przekazu do upowszechnienia swoje oświadczenia, taśmy z nagraniami, kasety video i zdjęcia. Wymuszają także transmisje „na żywo” z odlotu uwolnionych z aresz­tu kolegów. Czynią to nie tylko dlatego, aby sprawdzić, czy umowa została dotrzymana. Tego rodzaju relacje mają zrobić wrażenie na społeczeństwie i przekonywać je do zamierzeń terrorystów. Stacje radiowe i telewizyjne są ulubionym celem terrorystycznych zamachów bombowych dokonywanych przez grupy separatystów w wielu miej­scach na ziemi. Odmowa nadawania programów w języku mniejszości może przynieść w konsekwencji zakłócenie emisji audycji radiowych i   telewizyjnych, a nawet wysadzanie masztów nadawczych.Wzbudzające powszechną sensację czyny kryminalne skła­niają przedstawicieli środków masowego przekazu do podejmowania publicznych dyskusji z udziałem ekspertów na temat zwalczania przestępczości. Zamachy terrorystyczne skupiają na sobie szczególną uwagę, gdyż godzą w podstawowe wartości społeczeństwa i uznawane są przez nie za najpoważniejsze wyzwanie rzucone państwu.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)