WIĘKSZA WIARYGODNOŚĆ

W związku z tym trzeba sobie uświadomić, że w policyjnych statystykach kryminalnych na szczeblu federalnym czy też poszczególnych landów generalnie chodzi o spra­wozdanie z działalności policji i niewiele się tu mówi o ujawnionej, zarejestrowanej przestępczości.Obraz byłby bardziej wiarygodny i obiektywny, gdyby doroczne informacje dla Rządu Federalnego i krajów związkowych oraz dla szerokiej publiczności na temat rozmiarów i spodziewanej ewolucji przestępczości były opracowywane przez instytuty kryminologiczne. Byłoby to celowe jeszcze i z tego względu, że obecnie resorty spraw wewnętrznych znajdują się w niekorzystnej sytuacji, ilekroć przed­stawiane statystyki wydają się zbyt korzystne dla podległej im policji. Z urzędu dążą one bowiem do zwiększenia liczebności i polepszenia wyposażenia sił policyjnych, a ogłaszane corocznie statystyki policyjne stwarzają znakomity pretekst do tych starań. Ponadto liczby zawarte w policyjnych statystykach kryminalnych obrazują przestępczość z perspektywy formalnej reakcji na to zjawisko, nie zaś z punktu widzenia niezależnego, bezstronnego obserwatora, np. kryminologa, który może taką doroczną analizę uzupełnić wynikami różnorodnych badań empirycznych, choćby nad zagadnieniem „ciemnej liczby .

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)