W ROZUMIENIU DZIENNIKARZY

W rozu­mieniu dziennikarzy i policjantów, którzy są przyzwyczajeni do tego, aby uważnie obserwować, czy nie zachodzą nagłe, nieprzewi­dziane zdarzenia, owa reakcja drobnego ułamka społeczeństwa wystarczyła do tego, aby „wykreować” atmosferę sensacji czy paniki. Wymyślona katastrofa i wywołana panika zostały zdefinio­wane jako zjawiska rzeczywiste i miały rzeczywiste następstwa. Wobec wiadomości na temat przestępczości nadawanych w radiu formułuje się te same zarzuty co wobec informacji publikowanych w prasie. Inne zagadnienie to wpływ muzyki na zachowanie człowieka. Na przykład członkowie subkultur przestępczych chętnie słuchają muzyki pop, zwłaszcza że audycje muzyczne — dzięki upowszechnieniu odbiorników tranzystorowych — stały się wszechobecne. W rytmie głośnej, agresywnej muzyki „liberalizuje się” obyczajowość seksualna członków młodzieżowych band przestępczych wywodzących się z klas średnich czy uczestników grup nieformalnych, których działalność opiera się na przemocy [297], Niekiedy teksty szlagierowych piosenek mogą umacniać panujący wśród młodych mężczyzn stereotyp, iż wszystkie dziewczęta w istocie pragną stosunku seksualnego, a jeśli bronią się przed nim, to czynią to jedynie dla pozoru. W procesach sądowych o zgwałcenie podobna argumentacja bywa często wysuwana przez obronę.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)