W PRZECIWIEŃSTWIE DO RZECZYWISTOŚCI

W przeciwieństwie do rzeczywistości świat telewizyjny jest przekony­wająco prosty i jasny. Kryzysy można przezwyciężyć, problemy rozwiązać, a sprawiedliwość triumfuje. Telewizja jest jak otwarta książka. W kolejnych audycjach nagroda za określone postępowanie kroczy w ślad za karą.Przemoc odgrywa w telewizji rolę kluczową. Jest to bowiem najprostszy i najtańszy środek pozwalający skonstruować dramatycz­ną, trzymającą w napięciu opowieść, która przyciągnie widza do ekranu na godzinę czy pół. W rzeczywistości istnieje wiele przejawów przemocy, które są tłumione i niewidoczne. Przemoc bywa przy­tłaczająca i uciążliwa. Określają ją też stosunki międzyludzkie. Ze­tknięcie się z przemocą fizyczną należy w życiu realnym do rzadkości i jest ona raczej postrzegana jako coś budzącego odrazę, a nie dreszcz emocji.Gerbner i Gross odróżniają „intensywnych” widzów telewizyj­nych, którzy oglądają dziennie przeciętnie cztery i więcej godzin programu, od telewizyjnych „abstynentów”, którzy spędzają w ciągu dnia przed ekranem średnio dwie godziny i mniej.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)