UTRZYMANIE Z OPŁAT

Utrzymują się one z opłat abonamentowych i dochodów z reklam. Mimo że telewizja niemiecka w mniejszym stopniu niż amerykańska zależy od reklamy, a co za tym idzie — od liczby oglądających, naśladuje jednak (bez jakiejkolwiek wewnętrznej czy zewnętrznej potrzeby) złe wzorce amerykańskie. Pod względem treści nie oferuje ona w zakresie prezentowania przestępczości niczego, co by istotnie odbiegało od programów telewizji amerykańskiej. Na korzyść telewizji amerykańskiej przemawia zaś to, że przy­bliżanie problematyki przestępczości odbywa się tam nawet za pośred­nictwem telewizyjnych sag rodzinnych. Na przykład problemy spra­wozdań z rozpraw sądowych, doboru przysięgłych (sędziów niezawo­dowych) i wydawania przez nich wyroku czy wpływu mediów na ławę przysięgłych są ukazywane bardzo konkretnie i realistycznie na tle codziennego życia rodziny amerykańskiej. Tematem jednego z seriali rozrywkowych był wpływ rzetelnego prasowego reportażu kryminal­nego na pracę jednej z gazet amerykańskich oraz na życie codzienne sprawcy i ofiary opisanego przestępstwa.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)