UKAZANIE SPRAWCY

W filmach telewizyjnych zdecydowanie nadreprezentowane są zabójstwa. Przed­stawianie przestępczości ogranicza się z reguły do fazy popełnienia czynu, jego ujawnienia i ujęcia sprawcy. Jeśli czasem zostanie pokaza­na rozprawa sądowa, to jest to jedynie przedłużające się postępowanie dowodowe. Zagadnienie przyczyniania się społeczeństwa do przestęp­czości jest przez mass media zazwyczaj pomijane, tak jak coraz istotniejsze we współczesnej kryminologii zagadnienie nieformalnej kontroli społecznej przez grupy społeczne i otoczenie, np. sąsiedztwo.Sprawcę ukazuje się jako osobnika z przeszłością kryminalną, jednak bez bliższego konkretyzowania jej. Kryminaliści należą do grup wyobcowanych ze społeczeństwa czy stojących poza jego nawia­sem. Trzeba ich ująć, a wówczas problem przestępczości zostanie rozwiązany. Przestępca „telewizyjny” jest człowiekiem nierzetelnym, niesympatycznym, bezwzględnym i egoistycznym.  Nic się nie mówi o rodzinie, z której się wywodzi, o warstwie społecznej, do której należeli jego rodzice, o warunkach mieszkaniowych w domu rodziciel­skim czy o wynikach w szkole. Przestępcy posługują się bronią palną.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)