UDZIAŁ PROGRAMÓW

Owi „twórcy” opinii słuchają i oglądają przede wszystkim programy dla mniejszości i objaśniają to, co usłyszeli, swoim partnerom w rozmowie (funkcja tłumacza). Cieszą się oni w swoim otoczeniu społecznym szczególnym poważaniem i zaufaniem, tak że ich poglądy są przez większość społeczeństwa przyjmowane prawie zupełnie bezkrytycznie.W programach przeznaczonych dla wąskiej grupy odbiorców poru­sza się niepopularne tematy i próbuje się z jednej strony umożliwić pogłębioną analizę problemu, z drugiej zaś upowszechnić liberalne, postępowe wartości i wzorce, odpowiadające nastawieniu wykształconej warstwy społeczeństwa. Udział tych programów w całości emitowanych audycji jest jednak zbyt mały. Ponadto są one bardzo niekorzystnie usytuowane, jeśli chodzi o czas nadawania. Tak więc nie może nastąpić żadna korektura błędnych informacji podawanych w wielkiej obfitości w programach adresowanych do szerokiego grona odbiorców.Ponadto w audycjach tych nie udało się jak dotąd w sposób zasadniczy odejść od obrazu przestępczości upowszechnianego w pro­gramach przeznaczonych dla masowego odbiorcy.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)