Uczniowie uczą się poza szkołą

Wpływ świeżego powietrza na rozwój młodego człowieka jest nieoceniony. Szkoły starają się, aby uczniowie mieli czas nie tylko na zajęcia w klasach, ale także na zewnątrz i nie chodzi wyłącznie o zajęcia w wychowania fizycznego. Przecież biologii i geografii spokojnie można uczyć się w plenerze, wtedy to jest okazja, żeby wiedzę wykorzystać w praktyce. Współczesna edukacja bez końcu rozwija się, dlatego też kierownicy placówek szkolnych zapewniają swoim uczniom wyjazdy naukowe i wycieczki podczas których dzieci i młodzież nie tylko odpoczywa, ale także poznaje świat. W większych miastach uczniowie szkół mają okazję wyjść do muzeum, kina, teatru, a czasem nawet do zoo czy oceanarium. Konfrontacja wiedzy i praktyki jest niezwykle ważna zwłaszcza przed wejściem w dorosłe życie. Szkoły zapewniają też możliwość rozwoju samodzielności, kontaktów z innymi ludźmi poprzez uczestnictwo w wolontariacie czy programach integracyjnych. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tylko teoria nie nauczy prawdziwego życia, nie pokaże jak dorosły świat wygląda w praktyce, dlatego też zajęcia poza szkołą organizowane przez szkolne placówki są bardzo ważna i bardzo ciekawą formą edukacji. Oczywiście należy dostosować zajęcia do potrzeb każdego dziecka, aby mogło się ono w nich odnaleźć i rozwijać siebie jako człowieka.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)