TELEWIZJA DLA ODBIORCY

Telewizja jest dla od­biorcy partnerem interakcyjnym, który działając w warunkach społe­czeństwa pluralistycznego oferuje mu dużą liczbę prób definicji: konwencjonalnych, stabilizujących, podających w wątpliwość i zmiemających. Lęk nie jest środkiem kontroli społecznej, przeciwnie powoduje on społeczną dezintegrację, zburzenie wspólnoty. Kontrola społeczna za pośrednictwem telewizji może się natomiast dokonać dzięki temu, że medium to pozwala wejrzeć w problemy społeczne, wśród których przestępczość i patologia społeczna są jednymi z naj­ważniejszych.W październiku 1967 i 1968 r. analizowano przez tydzień program telewizyjny w USA. Poddano badaniom próbę złożoną z 1176 dorosłych i 496 nieletnich. Pytano o ich wzorce normatywne, dotyczą­ce przemocy, a także o ich telewizyjne nawyki i preferencje [84, s. 311 – 393], Legalność przemocy jest dla większości dorosłych i nielet­nich głównym kryterium akceptacji jej stosowania w realnym życiu. W świecie telewizyjnym przemoc — bez żadnych ograniczeń czy prób usprawiedliwiania — jest używana jako efektywny środek osiągania celów.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)