TELEWIZJA A ZACHOWANIE

Można zachowywać się w sposób nieludzki czy w najlepszym razie barbarzyński wobec grupy, jeśli się ją określi jako grupę znajdujących się poza nawiasem okrutników, których ofiarami jesteśmy my wszyscy (grupy wewnątrz systemu). W taki oto obłudny sposób z jednej strony najlepiej broni się ludzkich wartości naszego społeczeństwa przed ich „burzycielami”, z drugiej zaś skutecznie usprawiedliwia się swoje własne nieludzkie postępowa­nie z przestępcami, zarówno przed samym sobą, jak i przed innymi [190], Tak więc telewizja — mimo zarzutów formułowanych przez ekspertów, a przy pełnej aprobacie ze strony odbiorców — pokazuje, jak nie przestrzega się zasad prawnych i praw człowieka w stosunku do kryminalistów. Brutalność policji wobec przestępców nie jest kwestionowana. W alternatywnym modelu przedstawiania przestęp­czości nie chodzi tylko o to, aby różnicować problemy, tj. wzbogacać owo przedstawienie o przeciwstawne argumenty. Obecnie bowiem, pizy tak jednostronnie obciążającym kryminalistów sposobie prezen­towania przestępczości, to już nie wystarcza. Aby umożliwić społe­czeństwu lepsze wejrzenie w problem, należałoby choć raz pokazać przestępstwo z perspektywy kryminalisty.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)