Sztuka hebrajska

Zachowało się niewiele zabytków sztuki hebrajskiej, choć Izraelici mieli zamiłowanie do piękna. Wychodząc z Egiptu, zabrali ze sobą złote i srebrne przedmioty otrzymane od Egipcjan. Potem chętnie przeznaczyli część z nich na przyozdobienie przybytku wzniesionego na pustkowiu. Praca przy budowie, wyposażaniu i ozdabianiu przybytku pozwoliła im wykorzystać zdolności artystyczne w zakresie stolarstwa, obróbki metali, haftowania i jubilerstwa. Przedsięwzięciem tym kierowali Becalel i Oholiab, którzy też przyuczali do rzemiosła innych. Zanim jeszcze powstał przybytek, Aaron wykorzystał zdolności artystyczne w niestosowny sposób — rylcem ukształtował lany posąg cielca, któremu zaczęto oddawać cześć. Później Mojżesz wykazał się takimi zdolnościami w stosownym celu, sporządzając miedzianego węża. Ponieważ wśród innych narodów rozpowszechnione było rażące bałwochwalstwo, które często praktykowano z użyciem dzieł sztuki, nie ulega wątpliwości, że obrazy i rzeźby ukazujące postać człowieka lub zwierzęcia budziłyby podejrzenia osób trzymających się Prawa, a także upoważnionych do jego egzekwowania.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)