ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W KOMIKSACH

W przeciwień­stwie do detektywów przestępcy ukazani są w sposób, który może budzić odrazę. Zło, zazdrość i zawiść wypisane są na ich twarzach. Są brudni, nie ogoleni, pozbawieni cech ludzkich. Mają ptasie, chytre oblicza, zaślinióne usta, braki w uzębieniu, zakrzywione i szponiaste ręce. Komiksy kreują bardzo uproszczony, stale powtarzający się obraz świata i społeczeństwa, który — jeśli chodzi o przyczyny przestępczości i jej zapobieganie — opiera się na spopularyzowanej przez Cesare Lombroso teorii, że przestępczość ma charakter dziedzi­czny, że przestępcę można rozpoznać na podstawie jego cech fizycz­nych. Świat przedstawiany w komiksach jest bezkonfliktowy, wolny od problemów społecznych, sporów międzypokoleniowych, politycznej i gospodarczej walki mocarstw. Przestępczość ukazywana w komik­sach nie ma podstaw; wkracza nagle w życie osobiste i społeczne podobnie jak klęski żywiołowe. W walce z przestępstwem wszystkie środki są dozwolone. Proces kontroli społecznej zostaje upersonifiko- wany. Jest to indywidualna walka między komiksowym herosem a jego złym przeciwnikiem.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)