ŚWIADOMOŚĆ SPRAWCY

Sprawca zdawał się nie wiedzieć, jak to było z tym bezwiednym ciosem, który wymierzył swej ofierze na łodzi. Owo samousprawiedliwienie się sprawcy jest równie dobrze ukazane jak postępowanie ofiary. Oba opisy są w pełni zgodne z wiedzą krymino- logiczną. Dreiser wypowiada się w jasny, niedwuznaczny sposób o negatywnym wpływie prasy na sąd, o zmienności opinii publicznej w odniesieniu do spektakularnych przypadków oraz o szkodliwości pragnienia zrobienia kariery politycznej przez prokuratora. Jeśli nawet można zarzucić powieści, że zawiera wiele dłużyzn czy niepotrzebnych, szczegółowych opisów, że cechują ją liczne anegdotyczne przerysowa­nia i zbytnie udramatyzowanie, to i tak trzeba ją zaliczyć do tych niewielu literacko ciekawych prób przedstawienia przypadku krymi­nalnego, które są zgodne z rzeczywistością.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)