Strach przed złością

Najczęściej złość i wściekłość wywołują u kobiet jeszcze większy strach. Poznałam wiele matek, które obawiały się nie tylko złości swojego partnera, ale również swojego dziecka, nawet jeżeli było ono jeszcze bardzo małe. Wściekłość wywołuje u licznych kobiet uczucie, że nie są one już kochane. Wpojony im w dzieciństwie zakaz swobodnego wyrażania złości tkwi głęboko w ich wnętrzu i nie można go anulować jedynie racjonalnym poznaniem. Ale odwołanie się do rozsądku jest już pierwszym, ważnym krokiem. Ze względu na swoją niezdolność kierowania złości i niezadowolenia bezpośrednio na zewnątrz, matki tych kobiet miały prawdopodobnie skłonności, by karząc swoje córki, dawać im wyraźnie odczuć, że czują się obrażone. Skutkiem tego było ograniczenie do minimum kontaktów z córką przez pewien czas. Ale lekcja ta pozostała w ich wnętrzu, nawet jeżeli nie były one tego świadome. Niebezpieczeństwo, że w stosunku do własnych dzieci powtórzymy zachowanie matki, jest bardzo duże, właśnie dlatego, że kobiety te przez całe swoje życie starały się zapomnieć, jak złe było dla nich takie postępowanie i jakim strachem na nie reagowały.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)