ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

Środki masowego przekazu mogą w procesie wzajem­nych oddziaływań najpierw wytworzyć panikę, a potem tak definio­wać wywołane przez siebie zjawisko.Dobitnym przykładem tego jest panika wywołana sprawą Bar- seback 13 listopada 1973 r. w Szwecji. Tego dnia szwedzkie radio nadało nieprawdziwą wiadomość o katastrofie w elektrowni atomowej Barseback, którą budowano na południu kraju. Poinformowano słuchaczy, że wskutek defektu instalacji chłodzącej powstał jakoby wyciek substancji radioaktywnej, a fala promieniowania kieruje się wraz z wiatrem na południe w rejon Kopenhagi. Ów trwający około 11 minut program został wyemitowany, aby zwrócić uwagę słuchaczy na dyskusję na temat potencjalnego ryzyka związanego z funkcjo­nowaniem elektrowni atomowych, która miała być nadana zaraz po jego zakończeniu. Program zawierał elementy realistyczne. Słychać było np. w tle dźwięk syren pojazdów policyjnych i karetek pogotowia itp. Jednakże przed i po programie dano wyraźnie do zrozumienia, że chodzi o całkowicie zmyślone wydarzenie. Dość nieoczekiwane było więc to, że część słuchaczy potraktowała wiadomość jako prawdziwą.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)