Rok 2012 – reforma szkolnictwa ponadgimanzjalnego

Ostatnia duża reforma szkolnictwa w naszym kraju to było utworzenie gimnazjum zamiast powszechnej szkoły podstawowej 8 klasowej. W roku 2012 wchodzi w życie kolejna reforma, obejmująca tym razem szkolnictwo ponadgimnazjalne. O reformie tej dyskutowano od ponad roku, ma ona swoich zarówno zdeklarowanych zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Twórcy reformy twierdzą, że nauka wielu przedmiotów, w tym na przykład historii, w szkole średniej była dokładnym powieleniem programu obowiązującego w gimnazjum, więc nie przynosiło to żadnych efektów. Tak więc zgodnie z reformą w klasie pierwszej szkoły średniej, w tym w liceach ogólnokształcących, będzie historia, jednak już w następnych klasach będzie tylko w formie szczątkowej. Podobnie będzie z niektórymi innymi przedmiotami, tylko te przedmioty, które są obowiązkowe na maturze, jak matematyka, język polski czy język obcy będą obecne w szkołach średnich w nie mniejszej ilości, niż dotychczas. Od klasy II jest coraz mniej przedmiotów ogólnych (godzin nauczania), wchodzi natomiast ukierunkowanie danego ucznia, więc będzie większa liczba godzin nauczania przedmiotów, które dany uczeń sobie wybierze. Pozwoli to na opanowanie konkretnej wiedzy w znacznie lepszym zakresie niż dotychczas było to możliwe. Przeciwnicy reformy zarzucają jej twórcom głównie to, że zmniejszona będzie liczba godzin nauki historii.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)