RELACJONOWANIE ASPEKTÓW

Nie należy relacjonować tylko niektórych aspektów wydarzenia; przebieg przestępstwa musi być bowiem analizowany w określonym kontekście społecznym i psy­chicznym, tak aby widzowie czy słuchacze mogli je zrozumieć. Koncentrowanie całej uwagi na elementach niezwykłych czy sensacyj­nych powoduje, że z reguły pomija się przyczyny i następstwa zdarzenia kryminalnego. Osoby komentujące przestępstwa posługują się często pseudosocjologicznymi interpretacjami, które stwarzają przestępcom tak przez nich pożądaną możliwość usprawiedliwienia się. Dokładne, pełne i szybkie poinformowanie o masowych zamiesz­kach i zdarzeniach kryminalnych kładzie kres plotkom i przyczynia się do ponownego zapanowania prawa i porządku.Sprawozdania winny być spokojne, możliwie wyważone i obiek­tywne. Dziennikarze muszą wystrzegać się wszelkich sensacji, spekula­cji czy plotek. Wzbudzają one bowiem w społeczeństwie niepokój poczucie niepewności. W wypadku gwałtownych demonstracji i ma­sowych rozruchów nie należy podawać dokładnych danych na temat miejsc, gdzie do nich dochodzi — aż do czasu, gdy zapanuje tam spokój i porządek.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)