PRZYPADKI W LICZBACH

Cierpienie, ból, fizyczny i i umysłowy uszczerbek, jakiego doznają ofiary gwałtu, nie są ukazy- i I wane w pornograficznych filmach czy kasetach video. „Upiększone” „fikcyjne” przedstawienie przemocy seksualnej, np. niechcianego orgazmu, jaki przeżywa ofiara, może prowadzić do wniosku, że gwałt sprawia ofierze przyjemność. Ten rodzaj nacechowanej agresją porno­grafii usprawiedliwia użycie przemocy. Kobiety i mężczyźni uczą się obserwując modele stereotypów społecznych dotyczących „sprawiają­cego przyjemność”, podniecającego seksualnie zachowania agresyw­nego [298, s. 203, 207], U mężczyzn wygasa negatywny stosunek do gwałtu pod wpływem ciągłego oglądania nacechowanych agresją filmów pornograficznych i kaset video; „oswajają się oni z gwałtem; rozwija się w nich agresywne nastawienie wobec kobiet.Od 1965 r. spadła w Danii liczba przypadków ekshibicjonizmu i czynów nierządnych z dziewczętami poniżej piętnastego roku życia.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)