PRZY UŻYCIU PRZEMOCY

Istnieją natomiast sytuacje, w których osoby należące do mniejszości łamią prawo z powodów symbolicznych lub politycz­nych i próbują zwrócić uwagę społeczeństwa na swoje problemy czy zdobyć jego sympatię dla spraw, o które walczą, poprzez strajki głodowe, opór wobec policji czy inne przejawy publicznego niepo­słuszeństwa. Usiłowania tego rodzaju niekiedy przynoszą powodzenie: nacisk ze strony opinii publicznej zmusza organa bezpieczeństwa do ustępstw. Także terroryści próbują — przy użyciu przemocy, pogróżek czy przymusu skłonić mass media, aby przedstawiły odbiorcom ich punkt widzenia i w ten sposób zwróciły na nich uwagę społeczeństwa, a także po ich myśli wpłynęły na opinię publiczną. Terroryści dokonujący porwań chcą często prowadzić publicznie, za pomocą srodkow przekazu, pertraktacje z rządem, aby unaocznić społeczeń­stwu słabość i bezsilność władz wobec aktów terroru. Wykorzystują przy tym okoliczność, że w systemach społecznych, w których panuje wolność wyrażania opinii, może być ona często nadużywana w celu udramatyzowania czy tworzenia atmosfery sensacji wokół spektaku­larnych przestępstw.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)