PRZESTĘPCZOŚĆ W PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH

Jednakże nie ma żadnych dowodów na to, że słuchanie radia może w jakiejkolwiek formie prowadzić do powstawania przestępczości [239, s. 35], Teksty przebojów i muzyka pop mogą, oczywiście, pobudzać do agresji czy wywoływać podniecenie seksualne, ale bezpośredni związek między słuchaniem radia a popełnianiem prze­stępstw nie został dotąd stwierdzony. Poszerzenie i zintensyfikowanie kryminologicznych badań nad audycjami radiowymi jest, rzecz jasna, bardzo pożądane [69, s. 108],W telewizji istnieje wiele programów traktujących o prze­stępczości. Są to dzienniki telewizyjne, audycje dokumentalne, dysku­sje, westerny, filmy kryminalne. Przemoc w filmach z Dzikiego Zachodu nie powinna oddziaływać negatywnie na widza, gdyż przed­stawiona jest ona w odległych, acz znanych dobrze widowni realiach historycznych, a zakończenie filmu z dużą pewnością można przewi­dzieć [44, s. 4; 342, s. 33], Western łudzi masową widownię społe­czeństw industrialnych idylliczną wizją, która jest daleka od rzeczywi­stości. Przyroda i dziki krajobraz przeciwstawione zostają sztuczności wielkich miast. Z tchórzliwej, biernej masy wyłania się westernowy bohater, który odważnie podejmuje inicjatywę przeciwstawienia się przestępcy, ale mimo swego sukcesu pozostaje postacią tragiczną. Jest bowiem rzeczą niebezpieczną być samotnym w całej zbiorowości, a przy tym odnieść sukces.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!