PRZESTĘPCZOŚĆ W PROGRAMACH RADIOWYCH

Radio przedstawia problematykę przestępczości w sposób bardzo zróżnicowany. Słuchowiska kryminalne służą przede wszyst­kim rozrywce. Mogą one jednak upowszechniać zupełnie fałszywy obraz zjawiska przestępczości, tak jak się to dzieje w powieściach czy telewizyjnych filmach kryminalnych. Audycje cykliczne, takie jak „Radio-Kolleg” (Deutschlandfunk), „Internationale Rundfunk Uni- versitat” (Hessischer Rundfunk) i „Lebendige Wissenschaft” (Siiddeu- tscher Rundfunk), oferują wielkie możliwości zróżnicowanego i grun­townego podejścia do problemów przyczyn i zapobiegania przestęp­czości oraz postępowania łamiącego prawa. Czynią to przy tym w sposób przystępny i zrozumiały dla szerokiego kręgu słuchaczy.Pewną trudność powoduje oczywiście fakt, że radio, wraz z roz­wojem telewizji, stało się tzw. drugorzędnym środkiem przekazu. Większość odbiorców, która słucha radia wykonując przy tym inne czynności, poświęca niewielką uwagę kryminologicznym odczytom, pogadankom czy dyskusjom. Dochodzi do tego jeszcze i ta okolicz­ność, że naukowe audycje radiowe są najczęściej emitowane w niedogodnej porze, kiedy większa część potencjalnych słuchaczy pracuje bądź śpi.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)