PRZESTĘPCZOŚĆ W KARYKATURACH, KOMIKSACH I FILMACH RYSUNKOWYCH

Przez pojęcie karykatury należy rozumieć rysunek o treści polemicznej, satyrycznej czy rozrywkowej, który operując uprosz­czeniem i przesadą, pragnie przekazać „w jednej chwili” istotę wiadomości. Komiksy są to historie obrazkowe, które ukazują się periodycznie w gazetach, czasopismach czy w formie wydawnictw kieszonkowych. Posługują się one techniką integracji słowa i obrazu (tekst w „dymkach”) i przedstawiają proste zdarzenia w stereotypowy sposób i z udziałem stale powtarzających się figur. Komiksy adreso­wane są głównie do młodzieży, a częściowo także do dorosłych odbiorców. Są także upowszechniane za pośrednictwem filmów telewi­zyjnych i kinowych.Komiksy (comic strips), tj. periodycznie ukazujące się rysunko­we historie obrazkowe w odcinkach, pojawiły się po raz pierwszy w 1896 r. w jednej z gazet amerykańskich. Książki komiksowe wydawane są od 1935 r., a „Superman Quarterly Magazine”, specjal­ne czasopismo poświęcone komiksom, ukazuje się w USA od 1939 r. Komiksy adresowane są przede wszystkim do warstw społecznych niskich dochodach (niższe ceny) i do tych grup ludności, które mają jedynie podstawową wiedzę i niewielkie zdolności intelektualne (dzieci, młodzież, robotnicy niewykwalifikowani).

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)