PRZESTĘPCZOŚĆ NA TLE SEKSUALNYM

Przestępczość na tle seksualnym jest zatem raczej problemem związanym z tłumie­niem pragnień erotycznych niż naśladowaniem praktyk pornograficz- nych upowszechnianych przez media. W ciągu nocy, po obejrzeniu scen pornograficznych, badani studenci częściej uprawiali masturba­cję, a pary małżeńskie oddawały się częściej swoim zwykłym prak­tykom seksualnym. Nie usiłowały natomiast wprowadzić nowych zachowań seksualnych. Oddziaływanie pornografii na widza i czytelnika jest w dużym ! stopniu zróżnicowane ze względu na jego osobowość i otoczenie społeczne. Może ona powodować podniecenie, ale także odrazę i awersję, może wywoływać poczucie winy i prowadzić do zaburzeń seksualnych, ale także sprzyjać ich przezwyciężeniu. Zależy to od sposobu przedstawiania scen erotycznych, a także kontekstu, w któ­rym się ono dokonuje. Jak dotąd nie stwierdzono żadnych ujemnych następstw, jakie mogłyby powodować szczegółowe opisy normalnego i stosunku płciowego w różnych pozycjach, stosunków przed- i poza- małżeńskich, promiskuityzmu i prostytucji [42], Dotyczy to zwłaszcza tych przekazów, które opisują seksualność w sposób atrakcyjny, radosny, przyjazny wobec kobiet.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!