PRZEMOC W TELEWIZJI

Przemoc w telewizji powoduje, że widz postrzega świat jako bardziej niebezpieczny, niż jest on w rzeczywistości, pełni funkcję rzeczywistej przemocy, a czyni to w sposób bardziej zajmujący i za mniejszą cenę. Widzowie „inten­sywni” są bardziej podejrzliwi i lękliwi od telewizyjnych „abstynen­tów”, częściej wyobrażają sobie, że grozi im niebezpieczeństwo stania się ofiarą przestępstwa, żyją w nadmiernym strachu przed czynem kryminalnym i aż za dobrze uświadamiają sobie ryzyko i zagrożenie dla życia, jakie stanowi użycie przemocy czy przestępczość. Empirycz­ne studium kryminologiczno-psychologiczne przeprowadzone w Wiirzburgu, w Bawarii, wykazuje, że reakcje na przestępstwo są tym bardziej emocjonalne, im mniej kompetentna, mniej prawdziwa i ra­cjonalna jest informacja mass mediów na temat kryminalisty [203], W związku z tym trudno podzielić pogląd Gerbnera i Grossa [220, s. 175, 178], że telewizja ma za zadanie podtrzymywać i rozwijać tradycyjne systemy wartości i wzory zachowań, oraz że lęk jest najlepszym instrumentem kontroli społecznej.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)