Przemoc przeciwko własnej duszy

Agresję można łatwo rozpoznać, jeśli jest ona skierowana na zewnątrz. Ale istnieje również taka przemoc, która wymierzona jest do wewnątrz, i w zależności od intensywności wyrządza krzywdę naszej własnej duszy lub całkiem ją niszczy. Są takie dzieci, które się wciąż ranią, które zbyt często upadają, zbyt późno dostrzegająprzeszkody, spadają z drabin, huśtawek, drzew i o wiele częściej niż inni noszą opatrunki lub mają kończyny w gipsie. Wypad- • ki na rowerze lub na ulicy również mogą wskazywać na tendencję do sa- mookaleczania, jeśli występujązbyt często. Na pewno świadczą one o tym, że dzieci te nie potrafią w wystarczający sposób na siebie uważać; nie są skoncentrowane, każdy drobiazg odwraca ich uwagę.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)