PROGRAMY DLA WĄSKIEGO GRONA ODBIORCÓW

Radio i telewizja nadają też programy adresowane do wąskiej grupy odbiorców. Są one emitowane o takich porach dnia czy nocy, kiedy większość społeczeństwa pracuje czy śpi. Programy trzecie radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec są formalnie i mery­torycznie przeznaczone dla tych odbiorców, którzy mają szczególne zainteresowania naukowe, kulturalne, muzyczne czy polityczne. Cha­rakteryzują się nie tylko złożoną, specjalistyczną problematyką i zróż­nicowanym, trudniejszym językiem, wymagają pewnego wysiłku, ale także tym, że uwzględniają sprzeczne opinie i teorie polityki kryminal­nej koncentrujące się na osobowościowych i społecznych przyczynach przestępczości.Audycje adresowane do wąskiego grona odbiorców oddziałują na dużą część społeczeństwa dwustopniowo. Środki masowego przekazu wpływają bowiem nie tylko bezpośrednio na szeroko pojmowaną opinię publiczną, ale także pośrednio, poprzez szczególnie przekony­wające osoby opiniotwórcze, które przejmują argumentację z mediów w danym czasie upowszechniają ją w ramach własnych grup społecznych i kręgów towarzyskich, na które mają wpływ.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)