PROGRAMY DLA SZEROKIEGO GRONA ODBIORCÓW

Pozornie wydawać się może, że środki masowego przekazu zapewniają każdemu — bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne i wykształcenie — ten sam rodzaj informacji i rozrywki. Podczas gdy teatry czy kina mogą adresować swój repertuar do określonej widowni, a ukazujące się periodycznie słowo drukowane przeznaczone jest dla poszczególnych grup społecznych, na pierwszy rzut oka wydaje się, że radio i telewizja takich rozróżnień nie czynią. Muszą one zaakceptować fakt, że słuchaczami i widzami ich pro­gramów informacyjnych czy rozrywkowych są wszyscy. Ale nawet najbardziej uniwersalne medium, takie jak telewizja, nie może w społe­czeństwie składającym się z grup o różnym statusie społecznym, wykształceniu, religii czy postawach pełnić roli „tygla”, w którym mieszają się wszystkie osobowościowe i społeczne zróżnicowania. Różni widzowie i słuchacze oglądają i słuchają różnych programów. Grupy społeczne zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia, dochodów, systemu wartości czy sposobu werbalizacji mają zupełnie różne poglądy i preferują takie programy radiowe i telewizyjne, które najbardziej odpowiadają ich pojęciom i gustom.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)