POJAWIENIE SIĘ PROBLEMU

Pojawie­nie się problemu terroryzmu jest samo w sobie niepokojące dla widzów i słuchaczy, którzy nie mogą pojąć, co jest takiego złego w systemie politycznym, w jakim żyją. Jest rzeczą właściwą i pożąda­ną, aby wyjaśniać i dyskutować w środkach masowego przekazu przy udziale ekspertów zagadnienia przestępczości czy innych rodzajów patologii społecznej. Tłumienie problemów społecznych w zbiorowej podświadomości jest bowiem błędem ze strony społeczeństwa. Równie chybione i groźne społecznie jest zbędne dramatyzowanie problemów przestępczości w dyskusjach popularnonaukowych. Przy­kładem może tu być publiczne dyskutowanie nad „falą narkomanii” w końcu lat sześćdziesiątych, które przybrało wielkie rozmiary i osta­tecznie przyczyniło się do zaostrzenia problemu, „dolewając tylko oliwy do ognia”. Ci młodzi bowiem, którzy nie sięgnęli jeszcze po narkotyki, zostali zachęceni przez media, aby choć raz spróbować środków odurzających.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)