OFIARY PRZESTĘPSTW

W 55% artykułów zwalniano ofiary przestępstw — głównie sklepikarzy z gett murzyń­skich z zarzutu współodpowiedzialności za kradzieże; 4% publi­kacji obarczało ich wyłączną winą za powstałą sytuację; 7% autorów utrzymywało, że osoby okradzione ponoszą współodpowiedzialność, a 35% me miało żadnego zdania. Wyzysk i dyskryminacja rasowa w interesach charakterystyczne dla dużej części kupców działających  w Nowego Jorku były — dzięki badaniom prowadzonym z racji zajść na tle rasowym — od dawna znane.Komentatorzy wskazywali, że najbardziej rozpowszechnionym motywem rabunku była „przestępcza skłonność” czy też „kryminalna dyspozycja” — w istocie pojęcia nic nie mówiące. Konserwatywnie nastawieni publicyści interpretowali masowe grabieże jako przejaw zwykłego bezprawia. Dziennikarze zbliżeni do kół liberalnych czy też do społeczności kolorowej podkreślali związek między niedostatkami systemu społecznego a brakiem poczucia obowiązku wśród dokonują­cych kradzieży. Tłumaczyli całe zdarzenie w kategoriach zbiorowego protestu przeciw wyzyskowi i rasistowskim praktykom ludzi interesu, choć widzieli w nim także przejaw bezprawia. Całe zdarzenie szybko uzyskało miano „nocy drapieżników”.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!