OBSERWOWANE KORELACJE

W USA 28% dorosłych akceptuje przedstawianie przemocy w tele­wizji [84], a w największym stopniu mężczyźni w wieku 18-25 lat mieszkający w wielkich miastach, wychowani w najgorszych warun­kach. Do grupy tej należy także duża część dorosłych, których system norm oparty jest na przemocy i którzy mają z nią wiele doświadczeń. 53% ankietowanych nieletnich wyrażało aprobatę dla telewizyjnej przemocy, a w największym stopniu murzyńscy chłopcy w wieku 13-15 lat, mieszkający na obszarach wielkich miast USA. Między grupą nieletnich, która akceptowała przemoc w programach telewizyj­nych, a tymi, którzy mieli najwięcej doświadczeń z przemocą i których system norm opierał się na niej, zachodziła niemal pełna zbieżność. Podobną korelację zaobserwowano także wśród dorosłych. Ci, którzy uznają normy zorientowane na przemoc oraz mają z nią doświad­czenie, wybierają oglądanie telewizji jako podstawowe zajęcie w czasie wolnym służące odprężeniu i odpoczynkowi i akceptują przedstawia­nie przemocy w jej programach.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!