MAŁO ZBADANY PUNKT

Wciąż mało zbadany jest z punktu widzenia kryminologicznego problem, czy „intensywni” widzowie telewizyjni oglądają głównie programy przeznaczone dla większości, czy śledzą wszystkie pro­gramy. Wyrażany jest pogląd, że „intensywny” widz telewizyjny ogląda programy nadawane w „dobrych” i „złych” godzinach, o dużej i   małej oglądalności, a ci, którzy rzadziej oglądają telewizję, preferują popularne programy przeznaczone dla masowego widza [52], Nie wybierają oni jakoby programów zgodnie ze swoimi gustami, lecz po prostu generalnie oglądają rzadziej telewizję. Taka opinia kłóci się jednak z ustaleniami empirycznymi, wedle których ludzie oglądający mniej intensywnie telewizję otrzymali sta­ranniejsze wychowanie, są lepiej wykształceni i z racji swojego ogólnego rozwoju duchowego zapewne rzadko tylko dają pierwszeń­stwo programom o charakterze popularnym. Fakt, że widzowie „intensywni” oglądają w telewizji więcej przemocy [84, s. 443], zwią­zany jest z okolicznością, że wybierają oni programy adresowane do masowego odbiorcy, a więc zawierające więcej scen gwałtu i agresji. Zapewne istnieje także szczególna grupa widzów, którzy niezależnie od tego, czy spędzają przed telewizją dużo czasu czy nie, preferują programy przedstawiające przemoc [207, s. 243].

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)