MAGIA OBRAZÓW

„Magia obrazów” króluje w każdym mieszkaniu. Dlatego telewizja nie jest już tylko nowym środkiem masowego przekazu, a staje się „poszerzeniem centralnego systemu nerwowego człowieka” [95], „Świat telewizyjny” stanowi mieszaninę prawd, półprawd i fałszów. Życie w „społeczeństwie telewizyjnym” staje się szybsze, bogatsze we wrażenia i bardziej interesujące, ale też płytsze. Istotą obrazu telewi­zyjnego jest bowiem upraszczanie i skracanie. Telewizja musi sprowa­dzać skomplikowane zagadnienia i zdarzenia do możliwie najprost­szych schematów. Stosuje stereotypowe podziały na złych i dobrych,na prawdę i fałsz, na postępowość i reakcyjność. Dzięki temu widz może się łatwiej zorientować w potoku informacji. Dlatego audycje operujące stereotypami są najbardziej łubiane [289]. Człowiek adap­tuje swój system wartości i sposoby zachowania do rzeczywistości wykreowanej przez telewizję.George Gerbner i Larry Gross [220, 221] próbowali ustalić, jak widz przyjmuje telewizyjny obraz przemocy i przestępczości, jak zmienia swoje postrzeganie świata realnego. Rezultaty badań można streścić następująco. W prawdziwym życiu wiele rzeczy nie zostaje ujawnionych. Motywy działań są bowiem nieznane, zdarzenia wątpli­we, osobowości skomplikowane, a sposoby zachowania trudne do przewidzenia. Prawda nigdy nie jest pełna i rzadko bywa prosta.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!