ŁATWO DOSTĘPNE WYNIKI BADAŃ

Łatwo dostępne w USA wyniki badań kryminologicznych na temat zajść rasowych i    ich przyczyn zostały po prostu zignorowane.Nieliczni komentatorzy, którzy się odważyli spojrzeć na sprawców kradzieży z perspektywy kryminologicznej i z uwzględnieniem kontek­stu historycznego, zostali napiętnowani jako „obrońcy bezprawia”. Publicyści liberalni starali się uwypuklić społeczne zaistnienie i rozwój utrzymującej się z zasiłków warstwy niższej, charakteryzującej się próżniaczym trybem życia i postępującą degradacją społeczną. Czyn­niki te zrodziły wśród tej grupy poczucie desperacji i pchnęły ją do przestępstwa. Konserwatywnie nastawieni autorzy ujawnili znane już uprzedzenia określając sprawców kradzieży jako „kryminalne szumo­winy” rozzuchwalone zbytnią pobłażliwością, które urządziły istną „orgię bezprawia i zwierzęcej przemocy”, rabując Bogu ducha win­nych, bezradnych sklepikarzy. Zadaniem dziennikarzy nie jest narzucanie opinii publicznej swo­ich osobistych poglądów. Nie powinni więc byli przyznawać wyłącznej     racji którejkolwiek ze stron.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!