ISTOTNA ZBIEŻNOŚĆ

Z istotnej zbieżności między dorosłymi i nieletnimi, którzy opierają swój system norm na przemocy i mają z nią doświadczenie, a tymi, którzy aprobują przemoc w mediach nie sposób jednak wyprowadzić prostego związku przyczynowego. Bardziej prawdopodobny wydaje się natomiast proces wzajemnego oddziaływania. Ci, którzy uznają normy oparte na przemocy i mają z nią doświadczenie, chętnie oglądają przemoc w telewizji. Ci widzowie telewizyjni, którzy preferu­ją oglądanie scen przemocy, są także zorientowani na przemoc, jeśli chodzi o ich system wartości, a także mają najwięcej doświadczeń ze stosowaniem przemocy. Deformacje w przedstawieniu przestępczości w telewizji nie polega­ją tylko na tym, że ponad 60% przedstawianych czynów kryminalnych stanowią przestępstwa z użyciem przemocy, podczas gdy rzeczywisty udział przestępstw tego rodzaju wynosi jedynie 2,5% [377, s. 11]. Telewizyjny obraz przestępczości wpływa negatywnie na proces kon­troli również w ten sposób, że przedstawia zwykle zjawiska kryminal­ne wedle prymitywnego czarno-białego schematu, a przez to sprzyja myśleniu w kategoriach „ładu i porządku”, co nie prowadzi do właściwego spojrzenia na problem.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)