ISTNIEJĄCY ZWIĄZEK

Natomiast istnieje związek między zmniejszeniem się liczby czynów nierządnych popełnianych na dziewczętach poniżej piętnastego roku życia a zezwoleniem na pornografię. Sprawca przestępstw seksual­nych, których ofiarami są dzieci, jest z reguły nieśmiały, moralizator­ski i konserwatywny w swoim postępowaniu. W większości wypadków jest to człowiek starszy, osłabiony umysłowo, społecznie i seksualnie wyobcowany. Tylko około jedną czwartą — jedną trzecią wszystkich sprawców przestępstw seksualnych popełnianych na dzieciach stano­wią prawdziwi pedofile, którzy są seksualnie skoncentrowani na nieletnich i mogą osiągnąć zaspokojenie popędu tylko poprzez dopu­szczenie się wobec nich czynu nierządnego. Dla większości sprawców seksualne przestępstwo na dziecku nie było jednak pożądanym celem, lecz tylko nędzną namiastką, godnym pożałowania substytutem preferowanego, aczkolwiek nieosiągalnego stosunku płciowego z do­rosłą partnerką.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)