FALA PUBLIKACJI

Właśnie w tym roku ma też swój początek „fala” pornograficznych publikacji w Danii. W 1972 r. Beri Kutschinsky [83] postanowił zbadać, czy istnieje związek między zmniejszeniem częstotliwości przypadków ekshibicjonizmu i czynów nierządnych z dziewczętami poniżej piętnastego roku życia a „falą” publikacji porno. Nie ustalił jednak bezpośredniego związku między spadkiem liczby przypadków ekshibicjonizmu a dekryminalizacją rozpowszechniania pornografii. Przyczyn owego spadku szukać należy raczej w zmianie nastawienia opinii publicznej wobec tego rodzaju przestępstw, co wpłynęło na liczbę zgłaszanych policji przypadków ekshibicjonizmu. Przestępstwo to w coraz większym stopniu zaczęto postrzegać jako czyn drugorzęd­ny i niegroźny. Tolerancja duńskiego społeczeństwa wobec ekshibi­cjonistów znacznie wzrosła, a w ślad za tym spadła gotowość ludzi do meldowania o tego rodzaju przestępczości, co wpłynęło na statystyki.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)