DZIENNIKARZE I NAUKOWCY

Dziennikarze i nau­kowcy przygotowujący te programy również nie potrafią wyzwolić się ze społecznych stereotypów dotyczących przestępczości i ukazać alternatywnego obrazu przestępczości i reakcji na nią. Prezentują oni bowiem powszechnie obowiązujące koncepcje w zakresie polityki karnej, tyle że w sposób bogatszy, pełniejszy i bardziej zróżnicowany, a więc zgodny ze stylem myślenia inteligencji niemieckiej. Rezultaty tych programów są w zakresie polityki karnej takie same, jak programy dla szerszej grupy odbiorców. Środków masowego przekazu nie należy w żadnym razie utożsamiać z ich wyposażeniem technicznym, które ma charakter całkowicie neutralny. Uczestniczą one bowiem stale w działaniachsp ołecznych, stanowiąc element dynamiczny. Formalnie jedynie infor­mują o zdarzeniach, w istocie zaś mogą zmieniać ich rezultaty, a także wpływać na interakcje między ich uczestnikami. Marshall McLuhan [95] wskazuje z pewną przesadą, choć dobitnie w swoim aforyzmie — „The medium is the message” (Przekazem jest przekaźnik) — na okoliczność, że w XX w. mass media osiągnęły takie znaczenie, iż mogą usunąć w cień samo zdarzenie, którego obraz pragną zarysować. Telewizja i inne „elektroniczne przybudówki naszego centralnego układu nerwowego” doprowadziły faktycznie do zaniku granicy między uczestnikami działań a widzami i słuchaczami.

.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)