Dziecko bez przyjaciół: zaburzenia w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów

Dzieci do momentu ukończenia trzeciego – czwartego roku życia potrzebują szczególnie dużo uwagi i miłości, aby ich duchowy rozwój mógł przebiegać prawidłowo. W tym czasie tworzymy fundament dla kolejnych pięter domu lub – jeśli wolicie Państwo inne porównanie – korzenie rosnącego drzewa. Im mocniej jest ono zakorzenione w ziemi, tym lepiej mogą się rozwijać gałęzie i liście. Jeżeli w tych pierwszych latach swojego życia dziecko jest narażone na nadmiar duchowych obciążeń i ze zbyt wielu rzeczy musi zrezygnować, wtedy mogą pojawić się już pierwsze symptomy. Dzieci roz- wij aj ą się wtedy o wiele wolniej: drzewu brakuje dobrego pożywienia z korzeni, dom nie ma stabilnego fundamentu, a dusza miękkiego materaca. Należy podkreślić, że nie jest najważniejsze, by dzieci były na zewnątrz wzorowo pielęgnowane, ale, by ich dusza otrzymała wystarczająco dużo dobrego „pożywienia”.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!