Dorastanie chłopców

Przykład ten wyraźnie ilustruje, że w przypadku, gdy pod wpływem przeżyć z naszego dzieciństwa nasz wewnętrzny świat emocji jest niezwykle ubogi lub zahamowany, naszym dzieciom przekazujemy właśnie taki lub podobny wzorzec. Każdą zmianę musimy więc zacząć od samych siebie.
Ale co się dzieje z tymi, którzy próbują narzucić innym swoje zdanie? Oni znajdują się wraz ze swoimi problemami na drugim końcu tej jednokierunkowej ulicy. Posługując się obrazem tańca, powiemy, że tancerze są przekonani o tym, że znają jedyne „prawidłowe” kroki, których inni muszą się nauczyć. Dla nich istnieje tylko jedna forma tańca, tylko jeden określony porządek kroków. Ludziom tym brak umiejętności postrzegania pragnień i uczuć innych osób oraz traktowania ich na równi z własnymi. Jeżeli w czasie tego tańca przydarzy się kontuzja, bo partnerzy będą deptać sobie po nogach, wtedy dla nadającego ton tancerza „winna” jest zawsze ta druga osoba. Nawet w przypadku perfekcyjnego przebiegu tego tańca „w parach” mamy do czynienia właściwie tylko z tańcem solowym, do którego są włączeni statyści i marionetki.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!