Czy szkoły językowe są potrzebne

Od kilkunastu lat w naszym kraju w szkołach zarówno podstawowych, jak i gimnazjach oraz w ponadgimnazjalnych coraz większy nacisk kładzie się na naukę Jerzyków obcych, rozumiejąc, że jest to bardzo istotny element w procesie kształcenia młodego człowieka, a następnie możliwości zatrudnienia i funkcjonowania nie tylko na naszym krajowym rynku pracy, ale też i w innych krajach, głównie będących członkami Unii Europejskiej. Jednak pewne ograniczenia nauki języków obcych w szkołach powszechnych, jak chociażby zbyt mała ilość godzin lub też zbyt liczne grupy powodują, że faktyczne zdobycie umiejętności językowych jest szalenie trudne, ucząc się tylko w systemie szkoły powszechnej. Dlatego też niezbędne jest uzupełnienie nauki w szkołach prywatnych językowych, które znajdują się praktycznie w każdym niedużym nawet mieście. W szkołach takich proces uczenia się języków obcych przebiega z większą intensywnością niż w szkołach powszechnych, chociażby poprzez indywidualnie dobrane metody nauczania w tych placówkach językowych oraz dzięki uczeniu dzieci i młodzieży w dużo mniejszych grupach. Ponadto w szkołach językowych wykładowcy są szczególnie wyselekcjonowani, legitymują się faktyczną znajomością języka, posiadają różnego rodzaju certyfikaty świadczące o poziomie językowym i umiejętnościach przekazywania wiedzy.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!