Kategoria: Nauka

Czasowniki modalne

Czasowników modalnych w języku niemieckim używa się w przypadku próby określenia stosunku do czynności, zwykle wymagają one zastosowania odmiennego czasownika w bezokoliczniku. Czasowników modalnych jest nie wiele a są to: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. Czasowniki te posiadają nieregularną odmianę, co jest również ich charakterystyczną cechą. Odmiana odbywa się w czasie teraźniejszym. Czasowniki te są wykorzystywane łącznie z czasownikiem w bezokoliczniku, jednak nie wymaga to poprzedzania wyrazu członem zu. Przykładem może być zdanie, ona umie pływać (Sie kann schwimmen). Czasowniki modalne mają formę bezokolicznika jedynie w czasach przeszłych złożonych jak w zdaniu Ich habe das tun müssen, które oznacza Musiałem to zrobić. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy to czasownik modalny ma charakter czasownika głównego. Najrzadziej występują one w czasie perfekt, a najczęściej z kolei stosowane są w czasie iperfekt. Niektóre części języka niemieckiego zaliczają do nich również wyrazy brauchen oraz lassen.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Czasy przeszłe złożone

Czas przeszły złożony w języku niemiecki to Perfekt. Stosuje się go w kontekście czasowników mocnych oraz słabych. Aby utworzyć dany czas musimy posługiwać się formą teraźniejszą słowa haben, lub sein. Nie wolno zapominać również o imiesłowie biernym, który musi być umieszczony na końcu zdania. Rodzi się pytanie, kiedy należy wybierać czasownik posiłkowy sein i haben? Oczywiście o tym fakcie decyduje nic innego jak czasownik główny, jak również jego bezpośrednie znaczenie. Należy jednak pamiętać, iż czasowniki, które odnoszą się do ruchu lub zmiany stanu zwykle łączą się z czasownikiem posiłkowym sein. Przykładami takiego procesu mogą być zdania „Ich bin gefahren” lub „Ich habe gelesen”. Jednym z czasów jest również czas zaprzeszły Plusquamperfekt. Tworzy się gow taki sam sposób jak czas Perfekt, jednak różnica polega na tym, iż czasownik posiłkowy sein czy haben musi być zastosowany w formie Präteritum, jak w przykładzie: „Ich war gefahren” czy „Ich hatte gelesen”.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Czasy przyszłe

Gramatyka języka nie może się obyć bez czasów przyszłych. Język niemiecki posługuje się czasami przyszłymi Futur I i Futur II. Czasy te tworzy się za pomocą wykorzystania czasownika posiłkowego werdem. Oczywiście musi mieć on postać odmienioną w czasie teraźniejszym. Dodaje się również odmieniony bezokolicznik czasu przeszłego jak w przykładach: czas Futur I (Ich werde machen) oraz czas Futur II (Ich werde gemacht haben). Czasów tych w języku niemieckim używa się zdecydowanie rzadziej niż ma się to w naszym języku ojczystym. Niemcy zwykle czas przyszły wyrażają za pomocą czasu teraźniejszego. Stosowanie Futur I ma również pomagać w wzmocnieniu wypowiedzi, jak na przykład podczas wyrażania przekonań czy określania sytuacji, która z pewnością nastąpi. Jeżeli natomiast chodzi o czas Futu II, to zwykle służy on do określania przyszłości dokonanej, czyli takiej, która ma się zakończyć przed podaną chwilą. Warto dodać, iż tego czasu można używać, aby wyrażać czynności przeszłe.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Dwie strony medalu szkoły

Wszystko co istnieje na świecie ma dwie strony medalu zatem tak samo jest z pewnością jeśli chodzi o szkołę. Otóż każda szkoła, choćby nie wiadomo jak dużą miała renomę, to tak naprawdę znajdzie się zawsze coś, do czego można się mówiąc kolokwialnie przyczepić, jak również znajdzie się coś, co tak naprawdę będzie po prostu wydawało się że ma same wręcz zalety i korzyści. Każda szkoła zatem, czy jest to szkoła za którą płacimy pieniądze czy jest to szkoła publiczna w której ma przebiegać nasza nauka będzie mieć zalety i wady. Jak chodzi o zalety jakie niosą za sobą szkoły prywatne, to przede wszystkim jeśli rzeczywiście płacimy za szkołę pieniądze no to możemy liczyć się z tym, że powinna ona za nas wiele rzeczy robić i dawać nam przede wszystkim komfort. Co dalej.. szkoły prywatne to przede wszystkim najczęściej wyspecjalizowane miejsce, gdzie możemy cieszyć się, że nasze dziecko będzie rozwijać umiejętności przede wszystkim związane z jego talentami no i jego nauka nie pójdzie na marne. Nie będzie to nauka związana z czymś, co po prostu trzeba zrobić i wtapianie się w szczegóły, tylko skupianie się na tym by nauka dawała jak najwięcej praktycznych umiejętności związanych z konkretną specjalizacją, chociażby plastyczną czy muzyczną. Zatem szkoły prywatne i nauka w nich nawet za pieniądze często bardzo się opłaca.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Historia

Kilka słów o historii Jest to przedmiot najbardziej kontrowersyjny na przestrzeni wieków. Zgodnie z założeniem, że „historię dyktują zwycięscy”, podobnie było w Polsce socjalistycznej. Wiele wydarzeń, niekorzystnych z punktu widzenia władzy, zostało zatuszowane i nie obowiązywało w podręcznikach szkolnych. Nie wspominano na przykład o ataku ZSRR na Polsce w 1939 roku czy o Katyniu. Dopiero po uniezależnieniu się od Związku Radzieckiego pojawiły się pierwsze informacje o tych wydarzeniach. Do dzisiaj budzą ogromne kontrowersje. Historia była bardzo istotna w czasach pozytywizmu. Kładziono nacisk przede wszystkim na wydarzenia zwycięskie, jak wygrane bitwy, wojny czy traktaty pokojowe. Cieszyły się popularnością wydarzenia ze Średniowiecza, jak wojny z krzyżakami. Pokazywano narodowi, że mieliśmy zwycięstwa w historii, że można wygrać, pokazywano także porażki, oraz wyciągano z nich wnioski czego w przyszłości należy się wystrzegać. Zakamuflowane było również podnoszenie na duchu narodu polskiego. Książki z okresu wojny i powojenne pokazywały tragedie narodów.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!