Kategoria: Nauka

Aspekt

Wyrażanie aspektów w języku niemieckim zwykle ma miejsce w trakcie gramatykalizacji. Proces ten jest doskonale opisany w dziełach E. Leiss. W pracach tych z pewnością spotkamy się z oryginalnymi tezami i teoriami. Jedną z nich jest z pewnością Fuktionsverbgefüge. Polega ona na konstrukcjach nominalnych, gdzie czasownik traci większość cech semantycznych. Jest to zobrazowane na przykładzie zur Aufführung bringen. Warto nadmienić, iż są one idealną opozycją w stosunku do czasowników prostych. Większość prac na ten temat przedstawia tezę, iż język niemiecki ma wysoce zgramatykalizowaną formę, a co najciekawsze, to w dalszym ciągu nie jest ona standaryzowana. Określana jest ona mianem am-Progressiv i najbardziej zbliżoną do niej formą jest angielka progressive form. Buduje się ją na podstawie czasownika sein, odmienionego w formie osobowej jak również z czasownika znominalizowanego. Formę tą stosuje się w przypadku przedstawiania procesu lub rozwoju.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Bezokolicznik

Ciekawą częścią języka niemieckiego jest bezokolicznik. Inaczej nazywany infinitiv, jest on formą czasownika, która oznacza wyłącznie stan albo czynność bez konieczności podawania osoby, czasu, liczby czy trybu. Bezokoliczniki w języku niemieckim zwykle spotykane są z końcówkami -en jak w wyrazie gehen, trinken czy schreiben. O wiele rzadziej występującą końcówką jest -n jak w wyrazach sammeln, rudern czy sein. W stylu poetyckim języka spotyka się opuszczenie literki e w końcówce -en, co wynika z poprzedzenia samogłoską lub dyftongiem, jak w wyrazach schrein, gehn czy freun. Sytuacje takie spotyka się również w języku potocznym. Gramatyka języka niemieckiego jest skomplikowana, a więc oprócz wyżej wymienionego bezokolicznika spotyka się również bezokolicznik połączony z zu, jak w wyrazach zu gehen czy zu trinken. Sytuacje takie spotyka się zazwyczaj w przypadku stosowania wyrażeń bezokolicznikowych. Niekiedy stosowany jest również bezokolicznik rozwinięty.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszych dzieci w szkołach to, niestety, kwestia dyskusyjna. Wciąż czytamy w prasie niepokojące doniesienia o coraz brutalniejszych poczynaniach młodocianych przestępców. Ich zachowanie trudno bowiem nazwać szkolnymi wybrykami. W szkołach dochodzi bowiem do kradzieży, bójek – często bardzo brutalnych – czy nawet prześladowań. Wyłudzenia i szykanowanie również są na porządku dziennym. Najtrudniejszą pod względem wychowawczym, grupą wiekową są uczniowie gimnazjum. Uważają, że zmiana szkoły – z podstawowej na gimnazjum – nobilituje ich do pewnych zachowań. Wielka szkoda tylko, że są to zachowania godne nagany. Zwykle grupie młodzieży, która przewodzi w szkole nie można się nie podporządkować. Kto tego nie zrozumie, szybko – pod wpływem przykrych wydarzeń – zmuszony jest zmienić szkołę, do której uczęszcza. Jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie naszych dzieci w szkołach, sami musimy z większą mocą uświadamiać im normy poprawnego zachowania. Najlepiej czynić to na własnym przykładzie.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Przedmioty szkolne

Czyli jak funkcjonuje nasz świat Przedmioty, które rozpalają wyobraźnię w kierunku bycia naukowcem i odkrywcą. Są to przedmioty przyrodnicze skupiające się na świece wokół nas. Dlatego są bardzo interesujące z punktu widzenia ucznia – to, co zostało przedstawione na zajęciach, z reguły można zobaczyć, poczuć, dotknąć. Biologia opiera się na opisywaniu zagadnień, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym. Opisuje rośliny i zwierzęta, zależności między nimi. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje świat wokół nas. Dodatkowo biologia odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu świadomości swojego zdrowia. Na lekcjach biologii są wyjaśniane procesy biochemiczne zachodzące w naszym organizmie, jakie zmiany zachodzą w trakcie dojrzewania i jakie są skutki nieprzestrzegania diety czy zaleceń lekarza. Biologia jest nierozerwalnie związana z chemią, jednakże stanowi ona osobny przedmiot, ze względu na zakres tematyczny. O ile biologia w sposób bardzo obrazowy opisuje wszystkie procesy w organizmie i świecie naturalnych, chemia zajmuje się nimi od strony bardziej teoretycznej.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Życie

Życie składa się z różnych elementów. Życie to spełnianie swoich potrzeb, spełnianie zachcianek, czasami ciężka praca. Życie to wspaniałość, jaka jest nam dana a jeśli mamy zdrowie to właściwie wydaje się, że reszta przyjdzie sama. Jednak prawda jest taka że jednak w życiu potrzebujemy trochę więcej. Potrzebujemy tego, co pozwala nam na różne przyjemności, czym są po prostu pieniądze. Zanim jednak zaczniemy zdobywać pieniądze musimy się czegoś nauczyć,jeśli nie w szkole to przynajmniej od kogoś, albo zwyczajnie mieć pewien pomysł na życie. Do tego potrzebna jest nam nauka, bowiem wbrew pozorom jednak bez nauki ciężko jest się w tym życiu odnaleźć. Mowa oczywiście o nauce rzeczywiście przydatnej, bardziej o świadomości, bowiem nauka to dla każdego trochę coś innego. Ktoś może się rwać do nauki i właściwie nic nie wiedzieć o normalnym życiu gdzie nie może sobie za bardzo poradzić, natomiast druga osoba może wcale nie spędzać tyle czasu wśród nauki ale uczy się tego co rzeczywiście w życiu potrzebne i radzi sobie w nim znacznie lepiej. Ludzie bywają różnie, jednak najbardziej istotne jest to, że jednak nauka jest potrzebna, czy tego chcemy czy nie, nauka pozwala nam na bycie kimś. Należy mieć jednak świadomość tego, że nauka i szkoła to nie zawsze ogromne zło konieczne, trzeba mieć po prostu dobre podejście.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!