Kategoria: Dział edukacyjny

Czy szkoły językowe są potrzebne

Od kilkunastu lat w naszym kraju w szkołach zarówno podstawowych, jak i gimnazjach oraz w ponadgimnazjalnych coraz większy nacisk kładzie się na naukę Jerzyków obcych, rozumiejąc, że jest to bardzo istotny element w procesie kształcenia młodego człowieka, a następnie możliwości zatrudnienia i funkcjonowania nie tylko na naszym krajowym rynku pracy, ale też i w innych krajach, głównie będących członkami Unii Europejskiej. Jednak pewne ograniczenia nauki języków obcych w szkołach powszechnych, jak chociażby zbyt mała ilość godzin lub też zbyt liczne grupy powodują, że faktyczne zdobycie umiejętności językowych jest szalenie trudne, ucząc się tylko w systemie szkoły powszechnej. Dlatego też niezbędne jest uzupełnienie nauki w szkołach prywatnych językowych, które znajdują się praktycznie w każdym niedużym nawet mieście. W szkołach takich proces uczenia się języków obcych przebiega z większą intensywnością niż w szkołach powszechnych, chociażby poprzez indywidualnie dobrane metody nauczania w tych placówkach językowych oraz dzięki uczeniu dzieci i młodzieży w dużo mniejszych grupach. Ponadto w szkołach językowych wykładowcy są szczególnie wyselekcjonowani, legitymują się faktyczną znajomością języka, posiadają różnego rodzaju certyfikaty świadczące o poziomie językowym i umiejętnościach przekazywania wiedzy.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Uczniowie uczą się poza szkołą

Wpływ świeżego powietrza na rozwój młodego człowieka jest nieoceniony. Szkoły starają się, aby uczniowie mieli czas nie tylko na zajęcia w klasach, ale także na zewnątrz i nie chodzi wyłącznie o zajęcia w wychowania fizycznego. Przecież biologii i geografii spokojnie można uczyć się w plenerze, wtedy to jest okazja, żeby wiedzę wykorzystać w praktyce. Współczesna edukacja bez końcu rozwija się, dlatego też kierownicy placówek szkolnych zapewniają swoim uczniom wyjazdy naukowe i wycieczki podczas których dzieci i młodzież nie tylko odpoczywa, ale także poznaje świat. W większych miastach uczniowie szkół mają okazję wyjść do muzeum, kina, teatru, a czasem nawet do zoo czy oceanarium. Konfrontacja wiedzy i praktyki jest niezwykle ważna zwłaszcza przed wejściem w dorosłe życie. Szkoły zapewniają też możliwość rozwoju samodzielności, kontaktów z innymi ludźmi poprzez uczestnictwo w wolontariacie czy programach integracyjnych. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tylko teoria nie nauczy prawdziwego życia, nie pokaże jak dorosły świat wygląda w praktyce, dlatego też zajęcia poza szkołą organizowane przez szkolne placówki są bardzo ważna i bardzo ciekawą formą edukacji. Oczywiście należy dostosować zajęcia do potrzeb każdego dziecka, aby mogło się ono w nich odnaleźć i rozwijać siebie jako człowieka.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Placówki naukowo – rekreacyjne w Polsce, tłumnie odwiedzane

W Polsce przybywa obiektów, które przybliżają naukę i wiedzę zwiedzającym w różnym wieku. Jednym z takich obiektów jest centrum nauki Kopernik w Warszawie, które podzielone jest na kilka sektorów, każdy dedykowany innej dziedzinie nauki, a dla najmłodszych przeznaczone są sale, w których uczą się przez zabawę. Centrum przeznaczone jest dla wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę – również dla nauczycieli, którzy chcieliby ja przekazywać swoim uczniom w przystępny i ciekawy sposób. Temu celowi służą czwartkowe popołudnia w ciągu roku szkolnego, przeznaczone na warsztaty dla kadry nauczycielskiej. Nauczyciele mogą sami eksperymentować z zebranymi w centrum eksponatami, przez co z pewnością szkolne lekcje będą dla uczniów przyjemniejsze. Na terenie centrum mieści się laboratorium chemiczne, fizyczne, biologiczne, w których można przeprowadzać proste eksperymenty. Znajduje się także pracownia robotyczna. Robotyka jest dziedzina naukową coraz szybciej rozwijającą się w Polsce, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. Obiekty takie jak ten, są znakomitymi placówkami edukacyjnymi, pozwalającymi nawet na dalsze ukierunkowanie swojej przyszłości przez dzieci i młodzież. Każde niekonwencjonalne przekazywanie wiedzy jest o wiele więcej warte niż przyswajanie suchych faktów z podręcznika szkolnego. Podobnie jest z historią – Muzeum Powstania Warszawskiego jest bardzo chętnie odwiedzane przez młodzież szkolna z całej Polski – można tu niemal dotknąć historii.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Pójście na studia

Coraz więcej osób postanawia dzisiaj wybrać się na studia, dlatego mają oni wytyczone cele. Są one już brane pod uwagę w momencie, kiedy wybieramy się do szkoły średniej. Wtedy to zastanawiamy się, co należy uczynić, aby takie wykształcenie odpowiednie zdobyć. Wielu osób nie chce teraz decydować się jedynie na szkołę średnią. Dlatego powinniśmy postarać się wziąć pod uwagę taki rozwój osobisty, którym mogłyby dla nas studia. Dzisiaj jest bardzo wiele kierunków, na które możemy się zdecydować. Także warto podjąć odpowiednie działania, aby móc się dostać na dane studia. Przecież większość uczelni, które są płatne, posiadają także odpowiednie wymagania. Z tego względu, aby móc skorzystać z ich szkolenia i zdobyć przy tym wyższe wykształcenie, to musimy już dobrze udzielać się w szkole średniej. Dzięki temu będziemy mogli dostać się na dane studia, ponieważ będziemy posiadali wysokie wyniki w nauce. Taki wysiłek wyjdzie nam na dobre, gdyż pomoże nam zdobyć lepsze wykształcenie. A ono umożliwi nam więcej możliwości.

Zdobywanie dodatkowych umiejętności

Aktualnie młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, że jeśli nie pomoże sobie sama w zdobyciu wyższego wykształcenia i odpowiednio dobrych referencji, to nikt nie zrobi tego za nich. Dodatkowo oblężenie wyższych uczelni sprawia, że dostanie się na te najbardziej prestiżowe państwowe kierunki, za które w przypadku dziennych studiów nie trzeba płacić, jest bardzo trudne i umożliwia dostanie się tylko najlepszym. Pozostali muszą niestety płacić za uczelnie płatne, dlatego bardzo często młodzi ludzie w okresie gimnazjum i potem liceum nie potrzebują większej zachęty do dobrej nauki niż właśnie wizja możliwości przyjęcia na wymarzone studia tylko przy wyjątkowych wynikach matury. A jednocześnie młodzi ludzie wiedzą, że dostanie się nawet do najlepszej uczelni to dopiero początek drogi i coraz większa jest grupa absolwentów szkół wyższych, którzy mimo specjalistycznego wykształcenia nie mogą znaleźć zatrudnienia w zawodzie. Stąd coraz większa moda nie tylko na zdobywanie wykształcenia, ale także licznych kursów dodatkowych i szkoleń ponadprogramowych.