Author Archives: Aneta Drozdowska

Rok 2012 – reforma szkolnictwa ponadgimanzjalnego

Ostatnia duża reforma szkolnictwa w naszym kraju to było utworzenie gimnazjum zamiast powszechnej szkoły podstawowej 8 klasowej. W roku 2012 wchodzi w życie kolejna reforma, obejmująca tym razem szkolnictwo ponadgimnazjalne. O reformie tej dyskutowano od ponad roku, ma ona swoich zarówno zdeklarowanych zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Twórcy reformy twierdzą, że nauka wielu przedmiotów, w tym na przykład historii, w szkole średniej była dokładnym powieleniem programu obowiązującego w gimnazjum, więc nie przynosiło to żadnych efektów. Tak więc zgodnie z reformą w klasie pierwszej szkoły średniej, w tym w liceach ogólnokształcących, będzie historia, jednak już w następnych klasach będzie tylko w formie szczątkowej. Podobnie będzie z niektórymi innymi przedmiotami, tylko te przedmioty, które są obowiązkowe na maturze, jak matematyka, język polski czy język obcy będą obecne w szkołach średnich w nie mniejszej ilości, niż dotychczas. Od klasy II jest coraz mniej przedmiotów ogólnych (godzin nauczania), wchodzi natomiast ukierunkowanie danego ucznia, więc będzie większa liczba godzin nauczania przedmiotów, które dany uczeń sobie wybierze. Pozwoli to na opanowanie konkretnej wiedzy w znacznie lepszym zakresie niż dotychczas było to możliwe. Przeciwnicy reformy zarzucają jej twórcom głównie to, że zmniejszona będzie liczba godzin nauki historii.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Czy szkoły językowe są potrzebne

Od kilkunastu lat w naszym kraju w szkołach zarówno podstawowych, jak i gimnazjach oraz w ponadgimnazjalnych coraz większy nacisk kładzie się na naukę Jerzyków obcych, rozumiejąc, że jest to bardzo istotny element w procesie kształcenia młodego człowieka, a następnie możliwości zatrudnienia i funkcjonowania nie tylko na naszym krajowym rynku pracy, ale też i w innych krajach, głównie będących członkami Unii Europejskiej. Jednak pewne ograniczenia nauki języków obcych w szkołach powszechnych, jak chociażby zbyt mała ilość godzin lub też zbyt liczne grupy powodują, że faktyczne zdobycie umiejętności językowych jest szalenie trudne, ucząc się tylko w systemie szkoły powszechnej. Dlatego też niezbędne jest uzupełnienie nauki w szkołach prywatnych językowych, które znajdują się praktycznie w każdym niedużym nawet mieście. W szkołach takich proces uczenia się języków obcych przebiega z większą intensywnością niż w szkołach powszechnych, chociażby poprzez indywidualnie dobrane metody nauczania w tych placówkach językowych oraz dzięki uczeniu dzieci i młodzieży w dużo mniejszych grupach. Ponadto w szkołach językowych wykładowcy są szczególnie wyselekcjonowani, legitymują się faktyczną znajomością języka, posiadają różnego rodzaju certyfikaty świadczące o poziomie językowym i umiejętnościach przekazywania wiedzy.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Uczniowie uczą się poza szkołą

Wpływ świeżego powietrza na rozwój młodego człowieka jest nieoceniony. Szkoły starają się, aby uczniowie mieli czas nie tylko na zajęcia w klasach, ale także na zewnątrz i nie chodzi wyłącznie o zajęcia w wychowania fizycznego. Przecież biologii i geografii spokojnie można uczyć się w plenerze, wtedy to jest okazja, żeby wiedzę wykorzystać w praktyce. Współczesna edukacja bez końcu rozwija się, dlatego też kierownicy placówek szkolnych zapewniają swoim uczniom wyjazdy naukowe i wycieczki podczas których dzieci i młodzież nie tylko odpoczywa, ale także poznaje świat. W większych miastach uczniowie szkół mają okazję wyjść do muzeum, kina, teatru, a czasem nawet do zoo czy oceanarium. Konfrontacja wiedzy i praktyki jest niezwykle ważna zwłaszcza przed wejściem w dorosłe życie. Szkoły zapewniają też możliwość rozwoju samodzielności, kontaktów z innymi ludźmi poprzez uczestnictwo w wolontariacie czy programach integracyjnych. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tylko teoria nie nauczy prawdziwego życia, nie pokaże jak dorosły świat wygląda w praktyce, dlatego też zajęcia poza szkołą organizowane przez szkolne placówki są bardzo ważna i bardzo ciekawą formą edukacji. Oczywiście należy dostosować zajęcia do potrzeb każdego dziecka, aby mogło się ono w nich odnaleźć i rozwijać siebie jako człowieka.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Świat dorosłych w świecie dzieci

Od najmłodszy lat życia dziecka trzeba zacząć rozwijać w nim umiejętność poznania świata. Jest to bardzo ważne, ponieważ sprawia, że dziecko oswaja świat i pewniej wkracza w kolejne etapy życia. Pomocne przy nauce poznawania świata są wszelkie zabawy i zabawki edukacyjne, które przedstawiają dziecku relacje i zjawiska panujące w świecie dorosłych. Warto, aby dziecko zdobyło wiedzę na temat zawodów dorosłych ludzi, a do tego świetnie nadają się przeróżne rekwizyty, które imitują prawdziwe narzędzia pracy. Każde dziecko bawi się w swoim dzieciństwie w lekarza, chłopcy chcą zostać strażakami albo policjantami, a dziewczynki prowadzą sklep lub salon piękności. Warto inwestować w zabawki, które rozwijają kreatywność dziecka, pokazywać maluchowi jak się czego używa, tłumaczyć do czego służy dane narzędzie. Często małe dzieci boją się wizyt u lekarza, a takie domowe zabawy pomogą pokonać strach. Edukacja szkolna jest również ważna, ale pierwszymi, którzy wprowadzają dziecko do świata wiedzy są rodzice, dlatego to na nich spoczywa główny ciężar wychowania dzieci. W rozwoju pociechy duże znaczenie ma też aktywność fizyczna i tutaj można rozwijać umiejętności koordynacyjne, zręcznościowe. Wiedza z książek i wiedza ze świata zewnętrznego połączą się w dorosłym życiu w dobry bagaż doświadczeń na czas samodzielności.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!

Między podstawówką a liceum jest gimnazjum

Reforma szkolnictwa polskiego przeprowadzona kilkanaście lat temu sprawiała, że w obowiązek nauki dziecka do osiągnięcia pełnoletności obejmuje już nie dwie, a trzy szkoły. Na początku jest oczywiście podstawówka z sześcioma klasami w tym trzema klasami nauczania początkowego. Po podstawówce następuję trzyletnie gimnazjum, nowy, a właściwie reaktywowany i zmodyfikowany twór. Dawniej słowa ,,gimnazjum” używano na określenie szkoły średniej, zawodowej i ogólnokształcącej. Współcześnie szkoła średnia to dopiero liceum, chociaż gimnazjum często też nazywa się nauczaniem średnim. Reaktywowanie formy gimnazjum wzbudziło wiele kontrowersji i wprowadziło w popłoch nie tylko placówki szkolne, ale przede wszystkim rodziców i uczniów. Zmiana otoczenia i miejsca nauczania jest przełomem w życiu dwunastoletniego człowieka, zwłaszcza, że gimnazja to przede wszystkim szkoły duże, czasem nawet złożone z kilkunastu klas. Gimnazjum obejmuje najbardziej burzliwy okres dorastania młodego człowieka, dlatego bardzo ważna jest w tym czasie także praca szkolnego pedagoga. Edukacja gimnazjalna powinna opierać się na zdobywaniu wiedzy i rozwijania zdolności, których rozwój będzie można kontynuować w czasie nauki w liceum czy też innej szkole średniej, a także szkołach zawodowych przygotowujących do wykonywania określonego zawodu.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!