Aspekt

Wyrażanie aspektów w języku niemieckim zwykle ma miejsce w trakcie gramatykalizacji. Proces ten jest doskonale opisany w dziełach E. Leiss. W pracach tych z pewnością spotkamy się z oryginalnymi tezami i teoriami. Jedną z nich jest z pewnością Fuktionsverbgefüge. Polega ona na konstrukcjach nominalnych, gdzie czasownik traci większość cech semantycznych. Jest to zobrazowane na przykładzie zur Aufführung bringen. Warto nadmienić, iż są one idealną opozycją w stosunku do czasowników prostych. Większość prac na ten temat przedstawia tezę, iż język niemiecki ma wysoce zgramatykalizowaną formę, a co najciekawsze, to w dalszym ciągu nie jest ona standaryzowana. Określana jest ona mianem am-Progressiv i najbardziej zbliżoną do niej formą jest angielka progressive form. Buduje się ją na podstawie czasownika sein, odmienionego w formie osobowej jak również z czasownika znominalizowanego. Formę tą stosuje się w przypadku przedstawiania procesu lub rozwoju.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)