ANIMACJE RYSUNKOWE

Animowane filmy rysunkowe (cartoons), stanowią tylko 10% programu telewizyjnego w USA. Emitowane są prawie wyłącznie w sobotnim programie przedpołudniowym dla dzieci [379], Filmy rysunkowe zawierają przemoc [383]. Fantazja i rzeczywistość, których rozróżnienie i tak przychodzi dzieciom z trudem, całkowicie się w nich mieszają [84, s. 329-330], W 1967 r. 94% filmów rysunkowych zawierało sceny przemocy, a w 1968 r. — 93%. Częste oglądanie filmów rysunkowych o treściach agresywnych zwiększa gotowość dzieci do fizycznych napaści, natomiast oglądanie filmów rysun­kowych o teściach neutralnych ową gotowość zmniejsza [3, s. 143; 89, s. 44-45], Po obejrzeniu filmów rysunkowych 79% dzieci wykazywało różno­rodne symptomy zachowań agresywnych. Wzrastała przy tym nie tylko ich agresja. Także zachowania nacechowane przemocą zdradza­ły wpływ filmów animowanych, które obejrzeli [339, s. 217], Komisja ds. Przyczyn i Zapobiegania Przemocy działająca w USA zaleciła, aby całkowicie zaniechać prezentowania w telewizji filmów rysunkowych z elementami przemocy. Animowane filmy rysunkowe o przemocy i przestępczości adresowane do dzieci i młodzieży nie powinny być także emitowane w Republice Federalnej Niemiec, gdyż sprzyjają one zachowaniom agresywnym oraz fałszywie informują o przestęp­stwie i osobach naruszających prawo.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!